Sint-Lievenscollege Business
  home  

Klik hier voor meer informatie over schooljaar 2018-2019.

Taaltoetsen 1 Ondernemen


Bij de leerlingen van 1 Ondernemen werd deze week een taaltoets afgenomen. Deze verplichte screening toetst het taalvaardigheidsniveau van de leerlingen.


2017-09-26

Dit jaar gebruiken we voor het eerst de methode van Diataal. Dankzij de taaltesten kunnen we beter inschatten op welke manier we onze jongeren kunnen ondersteunen, kunnen we hun progressie beter opvolgen en bijsturen met (tijdelijke) maatregelen. De eerstejaars die sterk zijn in taal kunnen we extra uitdagen. De leerkrachten van het GOK-team nemen de toetsen af, analyseren de resultaten en overleggen met de collega's die lesgeven in het eerste jaar hoe we onze leerlingen kunnen stimuleren om de Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen. We hopen dit jaar de leerlingen op verschillende manieren te motiveren om met taal bezig te zijn. De eerstvolgende activiteit op het programma, het bibliotheekbezoek, is alvast een eerste stap in de goede richting!

 

Fotoalbum


 

Recente nieuwsberichten

Nieuwsarchief