Sint-Lievenscollege Business
  home  

Inrichtende macht

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onder­wijs in onze school. Zij is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de be­leidsvorming en schept de noodza­kelijke voorwaar­den voor een goed verloop van het onderwijs.


print | top