Sint-Lievenscollege Business
  home  

Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit personeelsleden die effectief tewerkgesteld zijn in de school. De raad bestaat uit zeven leden die een aantal leden afvaardigt naar de schoolraad.


De pedagogische raad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad een advies uitbrengen.

De pedagogische raad kan uit eigen beweging een advies uitbrengen over materies die het personeel aanbelangen. Voor verdere info verwijzen we naar het huishoudelijk reglement van de pedagogische raad.

De leden:

  • Dhr. Vincent Dehelt (voorzitter)
  • Mevr. Kelly Braekman
  • Mevr. Carola Coolsaet
  • Dhr. Hans D'hont
  • Mevr. Veerle Eeckhout
  • Dhr. Geert Langaskens
  • Dhr. Koen Van Kerrebroeck
  • Mevr. Margot Weyersprint | top