Sint-Lievenscollege Business
  home  

Schoolpastoraal

De afdelingen humaniora en business van het Sint-Lievenscollege doen beroep op de gemeenschappelijke werkgroep schoolpastoraal van directie en vrijwillige leerkrachten voor de animatie en de organisatie van het christelijk leven op school.


print | top