Sint-Lievenscollege Business
  home  

Samen maken wij er werk van ...

Een school mag in haar onderwijs-, en zeker in haar opvoedingstaak, niet alleen staan. Ondersteuning vanwege de ouders is een noodzaak. Betrokkenheid bij en participatie aan die taak vanwege de ouders is een boeiende opgave. Wilt u ook betrokken zijn bij het onderwijs- en opvoedingswerk van de mensen die zich dagelijks voor uw kind inzetten, dan kunt u:
- lid worden van de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen, of
- actief lid worden van de ouderraad van het Sint-Lievenscollege Business: hiertoe volstaat het contact op te nemen met de school op het nummer 09 225 89 07.


print | top