Sint-Lievenscollege Business
  home  

Eerste graad

 

1ste jaar A (tot 30/06/2019)

Ons eerste leerjaar A is een jaar met algemeen vormende vakken. Omdat we hoofdzakelijk basiskennis aanbrengen, bieden we een aangepast lestempo aan. Tijdens het bijkomende uur voor Frans en wiskunde bieden we geen nieuwe leerstof aan, maar oefenen we de leerstof beter in.  

Van bij het begin zetten we de eerste stappen in de boeiende wereld van de handel. Het vak handel vertrekt vanuit je eigen leefwereld als jonge consument en dat maakt het vak zo interessant.

Je leert de noodzakelijke computervaardigheden tijdens de les ICT (infomatie en communicatietechnologie) aan. Uiteraard integreren we de computer ook in andere lessen.  

Vanaf 1 september 2019 bieden we de richtingen 1 Ondernemen en 1 ICT aan. Alle informatie vindt u via: 

 

2de leerjaar – basisoptie ondernemen

In het tweede jaar werken we in de lijn van het eerst jaar, maar vullen we de lessentabel met typische economische en bedrijfsgerichte vakken aan.

We diepen het vak handel verder uit en in het vak dactylografie leer je vlot typen op het klavier van onze computer. We gebruiken hiervoor een didactisch softwarepakket.

Ook nu integreren we de computer in andere lessen en gebruiken we een e-board, een interactief schoolbord, ter ondersteuning van de lessen wiskunde.

 

Lessentabel (tot 30/06/2019)

De volledige lessentabel van de eerste graad vindt u via deze link. 


print | top