Sint-Lievenscollege Business
  home  

Tweede graad Ondernemen & Communicatie

 

Profiel van de studierichting

Je zal je interesse en aanleg voor vreemde talen benutten voor praktische en administratieve doeleinden.

Je leert de basis van de dubbele boekhouding van een Kleine- en Middelgrote Onderneming (KMO) en de bijhorende documenten. Je maakt kennis met verschillende softwarepakketten. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken in functie van administratieve toepassingen. Je verwerft de vaardigheden die nodig zijn om het Vlaamse ICT-attest (VIA) te behalen. Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), waarbij zowel de mondelinge als de schriftelijke component aan bod komen, ondersteunt het geheel. Het spreekt voor zich dat dit leerproces berust op logisch denken en nauwkeurig en ordelijk werken.

(Besteed je liever meer tijd aan het boekhoudkundige en commerciële aspect, dan kies je beter voor de richting Ondernemen & IT)

 

Specifieke vakken

  • Talenvorming                             

Nederlands              4          4
Frans                      5          5
Engels                    4          4
Duits                      1          2

  • Bedrijfsgerichte vorming

Bedrijfseconomie     2          2
Informatica             4          3

 

Instapvereisten

Eerste leerjaar tweede graad

Kom je uit de A-stroom van de eerste graad, dan kan je instromen in deze studierichting. Je hebt een instapvoordeel als je in die eerste graad gekozen hebt voor de optie Ondernemen (handel). Koos je voor een andere optie, dan kan je nog instappen, maar zal je je wellicht moeten bijwerken voor dactylografie.

Tweede leerjaar tweede graad

Je hoeft niet noodzakelijk uit 3e Ondernemen en communicatie te komen. De instap na een eerste leerjaar tweede graad ASO of Ondernemen en IT is haalbaar. Je zal wel een achterstand hebben voor bepaalde vakken, maar de school maakt hiervoor het gepaste inhaalbegeleidingsplan. De vakleerkrachten verwachten hiervoor een extra inspanning tijdens de eerste schoolweken.µ

 

Mogelijkheden na de tweede graad

Met je oriënteringsattest A tweede graad Ondernemen & Communicatie,  heb je verschillende keuzemogelijkheden in de derde graad Ondernemen:

  • Office management & communicatie: je kiest voor een administratieve opleiding waarbij de klemtoon ook ligt op de talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits);
  • Marketing & Ondernemen: je kiest voor een commercieel-administratieve opleiding. Je zal enige achterstand boekhouden moeten bijwerken via inhaallessen aangeboden door de school;
  • Netwerken & IT: je zal enige achterstand dactylo moeten bijwerken via inhaallessen aangeboden door de school.

Had je het te moeilijk in de tweede graad Ondernemen & Communicatie, dan kan je overstappen naar Kantoor en Verkoop in het BSO.

 

Lessentabel

Via deze link vindt u een vergelijkende lessentabel.

 

Meer info?

Raadpleeg de website van het Katholiek Onderwijs: www.vvkso.be

 


print | top