Sint-Lievenscollege Business
  home  

Derde graad Accountancy & IT

 

Profiel van de studierichting 

De studierichting Accountancy & IT is minder polyvalent omdat ze meer specialistisch opleidt in boekhouden en informatica.

De vorming in de derde graad Accountancy & IT bestaat uit twee componenten:

- een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen;

- de bedrijfsgerichte component richt zich op de industriële onderneming en accentueert analytisch denken: toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet met inbegrip van BIN-normen) en aandacht voor programmeren van bedrijfsberichte toepassingen, zakelijke communicatie, recht en boekhouden. 

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken.

 

Instapvereisten 

Instapvereisten voor de 3e graad Accountancy & IT zijn:

  • een bijzondere interesse voor boekhouden en informatica;
  • een stevige basis wiskunde;
  • een pragmatische ingesteldheid en voldoende analytisch denkvermogen

In principe stromen de leerlingen uit de 2e graad Ondernemen & IT (handel)  in de 3e graad Accountancy & IT in.

Als je niet uit het studiegebied Handel komt, moet je rekening houden met een achterstand voor boekhouden en toegepaste informatica.

 

Vervolgmogelijkheden 

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Accountancy & IT krijg je het diploma secundair onderwijs en het attest Bedrijfsbeheer.

Na de 3de graad Accountancy & IT kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een 7de  specialisatiejaar binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Handel behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

 

Lessentabel

Via deze link vindt u een vergelijkende lessentabel.

 

Meer info?

Raadpleeg de website van het Katholiek Ondewijs www.vvkso.be

 


print | top