Sint-Lievenscollege Business
  home  

Derde graad Office Management & Communicatie

 

Profiel van de studierichting 

In de studierichting Office Management & Communicatie krijg je een stevige secretariële opleiding gecombineerd met een talenvorming.

De vorming in de derde graad Office Management & Communicatie bestaat uit twee componenten:

- een brede, algemene component met natuurlijk veel aandacht voor Nederlands, Frans, Engels en Duits aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels);

- een bedrijfsgerichte component met een stevige 'Secretariaatsvorming' waarin de ICT -toepassingen met inbegrip van BIN-normen belangrijk zijn. Met daarbovenop een gerichte juridische vorming krijgen de leerlingen een volwaardige secretariaapleiding.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

 

Instapvereisten 

Instapvereisten voor de derde graad Office Management & Communicatie zijn een bijzondere aanleg en interesse voor (vreemde) talen en secretariële vaardigheden. In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Ondernemen & Communicatie (handel-talen) in de derde graad Office Management & Communicatie in.

Leerlingen die niet uit het studiegebied Handel komen, zullen ernstige inspanningen moeten doen om tekorten in de (vreemde) talen en ICT-toepassingen bij te werken.

 

Wat na deze opleiding?

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Office Management & Communicatie krijg je  het diploma secundair onderwijs.

Na de derde graad Office Management & Communicatie kan je aan een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding beginnen. Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Handel behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

 

Lessentabel

Via deze link vindt u een vergelijkende lessentabel.

 

Meer info?

Raadpleeg de website van het Katholiek Ondewijs www.vvkso.be


print | top