Handelsschool Sint-Joris
  home  

Derde graad Office management en communicatie

 

Profiel van de studierichting 

In de studierichting Secretariaat- Talen krijg je een stevige secretariële opleiding gecombineerd met een talenvorming.

De vorming in de derde graad Office management en communicatie bestaat uit twee componenten:

- een brede, algemene component met natuurlijk veel aandacht voor Nederlands, Frans, Engels en Duits aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels);

- een bedrijfsgerichte component met een stevige 'Secretariaatsvorming' waarin de ICT -toepassingen met inbegrip van BIN-normen belangrijk zijn. Met daarbovenop een gerichte juridische vorming krijgen de leerlingen een volwaardige secretariaapleiding.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid

Instapvereisten 

Instapvereisten voor de derde graad Office management en communicatie zijn een bijzondere aanleg en interesse voor (vreemde) talen en secretariële vaardigheden. In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Handel-Talen in de derde graad Office management en communicatie in.

Leerlingen die niet uit het studiegebied Handel komen, zullen ernstige inspanningen moeten doen om tekorten in de (vreemde) talen en ICT-toepassingen bij te werken.

Wat na deze opleiding?

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Office management en communicatie krijg je  het diploma secundair onderwijs.

Na de derde graad Office management en communicatie kan je aan een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding beginnen. Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Handel behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

Lessentabel

Klik hier voor een vergelijkende lessentabel.

Meer info?

Raadpleeg de website van het Katholiek Ondewijs www.vvkso.be


print | top