Sint-Lievenscollege Business
  home  

Derde graad IT & Netwerken

 

Profiel van de studierichting

De richting IT & Netwerken is sterk gespecialiseerd. Je krijgt een zware informatica-opleiding in zowel hardware als software.

De vorming in de derde graad IT & Netwerken bestaat uit twee componenten:

- een algemene vormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen;

- een bedrijfsgerichte component met een specialistische vorming Toegepaste Informatica (beheer van computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten met inbegrip van BIN-normen en software ontwikkeling met aandacht voor de praktijk). Daarnaast is er nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciële en juridische accenten.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken.

 

 

 

 

 

Instapvereisten 

  • een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software is vereist. 
  • een stevige basis wiskunde;
  • voldoende aandacht besteden aan de talen;
  • een pragmatische ingesteldheid en voldoende analytisch denkvermogen.

Ook als je niet uit de Handel komt kan je je inschrijven voor de richting IT & Netwerken. Je moet, naast het informaticagedeelte, voldoende aandacht hebben voor de algemene vakken.

 

Vervolgmogelijkheden 

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad IT & Netwerken TSO krijg je het diploma secundair onderwijs en het attest Bedrijfsbeheer.

Na de 3de graad IT & Netwerken kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een 7de specialisatiejaar TSO binnen het studiegebied Handel behoort ook tot de mogelijkheden. De toegang tot specialisatiejaren die niet tot het studiegebied Handel behoren is eveneens mogelijk. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je je al dan niet kan inschrijven voor dit specialisatiejaar.

 

Lessentabel

Via deze link vindt u een vergelijkende lessentabel.

 

Meer info?

Raadpleeg de website van het Katholiek Ondewijs www.vvkso.be

 


print | top