Sint-Lievenscollege Business
  home  

Jieha!

Ethisch ondernemen in de vierdes

Vlajo Jieha! of Jong Initiatief voor Eerlijke Handel is een korte ondernemingservaring, waarbij de jongeren van het vierde jaar handel proeven van ondernemen én stilstaan bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In kleine teams starten ze een eigen onderneming, waarbij ze zich in hun productkeuze vooral focussen op eco/bio-, fairtrade -of streekproducten. Vlajo Jieha!-teams mogen ook een dienst commercialiseren, zolang deze past binnen het begrip van eerlijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de behaalde winst ondersteunt het team een goed doel naar keuze.

De doelstellingen zijn: het bijbrengen van ondernemersvaardigheden en -attitudes, samenwerken in team, sensibiliseren over de noodzaak van ethisch ondernemen met zijn drie pijlers (Planet, Profit en People) en taal- en presentatievaardigheden aanscherpen.

Er zijn heel wat linken met de schoolvakken:

  • bedrijfseconomie: commercieel beleid;
  • toegepaste informatica: ondernemersvaardigheden in Excel én PowerPointpresentatie;
  • Nederlands: sollicitatie voor de functie én presentatie project;
  • godsdienst: fair traide én ethische handel.

print | top