Sint-Lievenscollege Business
  home  

Project "Innovatieve ondernemers"

 
De Vlaamse overheid wil de ondernemingszin bij jongeren stimuleren. In het kader van de lessen bedrijfseconomie nodigen we een jonge, innovatieve ondernemer uit om een getuigenis te geven over de opportuniteiten, kansen, risico’s, problemen en gevaren van het ondernemen.
 
We doen hier hiervoor een beroep op Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity. Dit is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. Voor Flanders DC is ondernemingscreativiteit geen doel op zich, maar een middel om Vlaanderen creatief, welvarend en ambitieus te maken.
In de maanden oktober en november  gaven 3 ondernemers een getuigenis. Op 14 oktober getuigde Dhr. Eric De Keyser voor de leerlingen van 6 Informaticabeheer en 6 Boekhouden-Informatica.
 
Zo’n 15 jaar geleden raakte architect Erik De Keyser gepassioneerd door informaticaprogramma’s voor de bouwwereld. Hij richt een bedrijfje op met een ambitieus doel: betere 3D-modellen maken en daaruit automatisch zoveel mogelijk gegevens halen die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk. Dat bedrijfje, Bricsys, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer gespecialiseerde groep ingenieurs die voortdurend nieuwe ideeën vertalen in vooruitstrevende software. Maar voor Erik De Keyser is niet alleen software belangrijk. Hij besteedt ook veel aandacht aan de manier van zaken doen, het businessmodel. Omdat onderzoek en ontwikkeling voor de gespecialiseerde software heel duur is, kan hij de kosten met de verkoop in België alleen niet terugverdienen. Daarom is Bricsys in 60 landen actief en biedt zij haar software in twaalf talen aan. 82% van de omzet is voor export bestemd, maar De Keyser hoeft niet te reizen naar al die landen. De software wordt rechtstreeks via het internet verkocht en een wereldwijd netwerk van partners ondersteunt de meer dan 40 000 klanten in hun eigen taal. 

Op donderdag 23 oktober kwam Dhr. Vanneste naar onze school om een voordracht te geven aan de leerlingen van 5 Handel.
 
Xavier Vanneste bewijst dat innovatie niet alleen weggelegd is voor hoogtechnologische IT bedrijven, maar ook in meer traditionele sectoren potten kan breken De brouwerijwereld wordt de laatste jaren gekenmerkt door grote concentratiebewegingen. Toch besloot Xavier om tegen die trend in, in 2005 de oude familiebrouwerij opnieuw op een onafhankelijke manier op te starten met de lancering van het nieuwe bier “Brugse Zot”. Het nieuwe bier werd op korte tijd een succesverhaal, zowel in binnen- als in buitenland. Internationaal viel het bier al meerdere keren in de prijzen op belangrijke biercompetities, wat opmerkelijk is voor een nieuw bier…  
 
Dhr. Thomas Bonte getuigde op 4 november voor de leerlingen van 6 Handel Thomas Bonte was niet de ideale student: hij hield zich liever met zijn hobby’s bezig dan met school. Zijn grote hobby was piano spelen, maar hij ergerde er zich aan dat er op het internet helemaal geen pianopartituren te vinden zijn. Dus nam hij het heft in eigen handen en startte met een ruilwebsite. Die site groeide uit tot een ruilplatform met een kwart miljoen geregistreerde bezoekers en dreigde slachtoffer te worden van zijn succes. Thomas nam twee vrienden onder de arm en samen bouwden ze de website om tot een plek waar je online muziekpartituren kan creëren. Dit concept is totaal nieuw en uniek in de wereld. Thomas en zijn compagnons richtten een vzw op en werken hard aan de verdere ontwikkeling van hun creatief idee.  
 
Een overzicht van de andere ‘fellows’ die kunnen uitgenodigd worden vind je op http://www.flandersdc.be/view/nl/1397343-Volledig+overzicht.html 
 

print | top