Sint-Lievenscollege Business
  home  

Klik hier voor meer informatie over schooljaar 2018-2019.

Secretariaten en omkadering op Sint-Lievenscollege Business

 

Directeur

de heer Filip Van Damme

 

Graadcoördinatoren

  • eerste graad: de heer Verstraeten
  • tweede graad: de heer Provoost
  • derde graad: de heer Van Kerrebroeck

 

GOK – begeleiders

de heer Wim Provoost
mevrouw Delphine Geldhof
mevrouw Vanessa Cocquyt
mevrouw Kelly Braekman

 

Opvoeder-huismeester

de heer Walter Bracke
Alle financiële zaken, boekhouding, betalen van schoolrekeningen
Organisatie en betalen van schoolreizen
Verzekering schoolongevallen
Comité voor preventie en bescherming op het werk
Alle administratie betreffende de school t.o.v. het Ministerie van Onderwijs

 

CLB-medewerkers

mevrouw Lidwine Roaen

  • Studiemethode en studieplanning
  • Relationele en persoonlijke problemen binnen- en buiten klas- en schoolverband
  • Advies en informatie in verband met studiekeuze, tijdens en na secundaire studies

 

Schoolsecretariaat

mevrouw Hilde Tollenaere
Leerlingenadministratie, formulieren studiebeurzen en schoolongevallen, abonnementen voor openbaar vervoer, schoolattesten voor allerlei doeleinden

 

Leerlingensecretariaat

de heer Geert Langaskens
Boekenfonds, verantwoordelijke afwezigheden
mevrouw Tineke Piscador
mevrouw Brigitte Demeester
Leermiddelen, verkoop van bonnetjes allerhande, verkoop turnkledij, alle drukwerk, EHBO

 

Onderhoudspersoneel

mevrouw Ayten Saliëva
de heer Dirk Renson
mevrouw Carine Van de Velde
mevrouw Mariska Vidra

 


print | top