Sint-Lievenscollege Business
  home  

Secretariaten en omkadering op Sint-Lievenscollege Business

 

Directeur

 

Graadcoördinatoren

 

GOK-begeleiders

 • mevrouw Braekman
 • mevrouw Cocquyt
 • mevrouw De Block
 • mevrouw Desaever
 • mevrouw Neyt
 • de heer Provoost
 • de heer Van den Bosch
 • de heer Van Kerrebroeck
 • mevrouw Weyers

 

Opvoeder-huismeester

 • de heer Walter Bracke (walter.bracke@slcb.be)
  • Alle financiële zaken, boekhouding, betalen van schoolrekeningen
  • Organisatie en betalen van schoolreizen
  • Verzekering schoolongevallen
  • Comité voor preventie en bescherming op het werk
  • Alle administratie betreffende de school t.o.v. het Ministerie van Onderwijs

 

CLB-medewerker

 • mevrouw Leen De Weirdt (leen.deweirdt@vclbgent.be)
  • Studiemethode en studieplanning
  • Relationele en persoonlijke problemen binnen- en buiten klas- en schoolverband
  • Advies en informatie in verband met studiekeuze, tijdens en na secundaire studies

 

Schoolsecretariaat

 • mevrouw Hilde Tollenaere (hilde.tollenaere@slcb.be)
  • Leerlingenadministratie, formulieren studiebeurzen en schoolongevallen, abonnementen voor openbaar vervoer, schoolattesten voor allerlei doeleinden

 

Leerlingensecretariaat

 

Onderhoudspersoneel

 • mevrouw Saliëva
 • de heer Renson
 • mevrouw Vidra
 • mevrouw Hasanova

 


print | top