Sint-Lievenscollege Business
  home  

Begeleide avondstudie

In het kader van de zorgverbreding en de vakoverschrijdende eindtermen wil onze school werk maken van het ‘leren leren’, in het bijzonder voor de leerlingen van de eerste graad. Wij bieden de mogelijkheid om tweemaal per week gedurende een uur begeleide avondstudie te volgen. Wat omvat deze begeleide avondstudie?

  • de studiemethode wordt van dichtbij geobserveerd, aangemoedigd en waar nodig bijgestuurd;
  • men leert werk te maken van een studieplanning;
  • er kunnen vragen gesteld worden over de leerstofinhoud.

In de agenda kunnen de ouders zien waaraan gewerkt werd tijdens de begeleide avondstudie.
Bij de herfstvakantie gebeurt een eerste evaluatie: kan de leerling(e) voldoende zelfstandig huiswerk maken en zelfstandig leren? Op welk vlak dient nog bijgestuurd te worden?

Begeleide avondstudie is niet verplicht. Na de eerste begeleidende klassenraad kunnen leerlingen echter uitgenodigd worden deze zeker te volgen om hun slaagkansen te verhogen.


print | top