Sint-Lievenscollege Business
  home  

Projectonderwijs in 6 IT & Netwerken

In onze richting 6 IT & Netwerken werken de leerlingen in het kader van hun Geïntegreerde proef iedere week aan hun projecten. Per 2 werken ze aan een project Software, voor Netwerken werken ze individueel een project uit. Onze 6 ITN’ers, kunnen - willen - op die manier aantonen dat ze dé computerkenners zijn.

Ieder schooljaar stellen we vast dat ze met veel enthousiasme hun projecten uitwerken. Hun kennis écht in de praktijk omzetten. Zich zelfstandig verdiepen in nieuwe applicaties en programma’s. Geen leerkracht die vooraan uitlegt wat, hoe en wanneer. Wel de leerlingen zelf die in groepjes samenwerken, elkaar helpen, corrigeren en bijsturen … onder supervisie van leerkrachten Informatica, die vooral als coach maar ook als ‘helpdesk’ optreden.

Deze werkvorm is ideaal om de leerlingen de kans te geven, zich een aantal competenties eigen te maken. Competenties die ze vast en zeker zullen kunnen aanwenden bij hun stage, het werken aan de bedrijfsopdracht en geïntegreerde proef, verdere studies en professionele carrière.

De competenties, die wij op het oog hebben en waarop de leerlingen geëvalueerd worden, zijn:

 • Samenwerking en interactieve vaardigheden;
 • Autonomie in de uitvoering van opdrachten;
 • Creativiteit en probleemoplossend denken;
 • Maturiteit en ernst;
 • Probleemoplossend denken/inventiviteit;
 • Optimaal gebruik van beschikbare tijd;
 • Zin voor organisatie en structuur;
 • Zelfredzaamheid;
 • Afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kunnen kiezen van de gepaste ICT-toepassing(en);
 • Eigen ideeën creatief vormgeven;
 • Planmatig werken;
 • Adequaat reflecteren en bijsturen;
 • Voorstellen en communiceren van informatie;
 • Zich zelfstandig verdiepen in (nieuwe) ICT-toepassingen.

Enkele projecten van dit schooljaar:

 • Een applicatie in C# om de inhaaltoetsen te regelen;
 • Een smartphone-app om fietsvergoeding vlot door te geven en de uitbetaling in de gaten te houden;
 • Een applicatie in C# om de vervangingen van afwezige leerkrachten te regelen;
 • Een smartphone-app om onderlinge kosten tussen vrienden te regelen;
 • Onderzoeken en een demo opbouwen van Kali Linux;
 • Programma’s zoals Wireshark, Zabix, Nmap uittesten;
 • Een IIS en Apache server opzetten en deze vergelijken;
 • ...

print | top