Handelsschool Sint-Joris
  home  

Projectonderwijs in 6 IT & Netwerken

In onze richting 6 IT & Netwerken werken de leerlingen iedere week in groepjes van 2 aan een project. Onze 6 ITN’ers, kunnen - willen - op die manier aantonen dat ze dé computerkenners zijn. De leerlingen hebben zelf hun project gekozen: van het ontwerpen van een webradio tot een softwareprogramma voor een kelner in een restaurant.

Ieder schooljaar stellen we vast dat ze met veel enthousiasme hun zelfgekozen project uitwerken. Hun kennis écht in de praktijk omzetten. Zich zelfstandig verdiepen in nieuwe applicaties en programma’s. Geen leerkracht die vooraan uitlegt wat, hoe en wanneer. Wel de leerlingen zelf die in groepjes samenwerken, elkaar helpen, corrigeren en bijsturen … onder supervisie van leerkrachten Informatica, die vooral als coach maar ook als ‘helpdesk’ optreden.

Deze werkvorm is ideaal om de leerlingen de kans te geven, zich een aantal competenties eigen te maken. Competenties die ze vast en zeker zullen kunnen aanwenden bij hun stage, het werken aan de bedrijfsopdracht en geïntegreerde proef, verdere studies en professionele carrière.

De competenties, die wij op het oog hebben en waarop de leerlingen geëvalueerd worden, zijn:

 • Samenwerking en interactieve vaardigheden;
 • Autonomie in de uitvoering van opdrachten;
 • Creativiteit en probleemoplossend denken;
 • Maturiteit en ernst;
 • Probleemoplossend denken/inventiviteit;
 • Optimaal gebruik van beschikbare tijd;
 • Zin voor organisatie en structuur;
 • Zelfredzaamheid;
 • Afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kunnen kiezen van de gepaste ICT-toepassing(en);
 • Eigen ideeën creatief vormgeven;
 • Planmatig werken;
 • Adequaat reflecteren en bijsturen;
 • Voorstellen en communiceren van informatie;
 • Zich zelfstandig verdiepen in (nieuwe) ICT-toepassingen.

Enkele projecten van dit schooljaar:

 • een iPhone-app ontwikkelen voor de drankbestelling in een jeugdhuis
 • een "fitness coach" website ontwikkelen
 • Een applicatie ontwikkelen in C# voor de bestelling van broodjes op school
 • Project met Raspberry Pi - Arduino
 • Een website voor de verhuur van kampterreinen (scouts)
 • game ontwikkelen met Unreal Engine 4
 • Een cocktail app
 • Een grafisch kindvriendelijk besturingssysteem ontwikkelen
 • Een gebruiksvriendelijke rekenmachine

 


print | top