Sint-Lievenscollege Business
  home  

Historiek

Op de plaats van het in 1773 afgeschafte en daarna gesloopte klooster van de Engelse Jezuïeten verrees in 1777 aan de Gentse Steendam het prelaatsgebouw van de abdij van Baudelo.

Dit herenhuis, naar een ontwerp van de Brugse architect Pulincx, werd opgetrokken in de classicistische Lodewijk XVI-stijl. Samen met de infirmerie van de Sint-Pietersabdij (thans het Schoolmuseum) is het prelaatsgebouw van Baudelo één van de zeldzame Gentse kloostergebouwen in de genoemde Lodewijk XVI-stijl. Deze bouwstijl kenmerkt zich door een symmetrische gevelopbouw, een edele eenvoud, pilasters met Corinthische kapitelen, omlijstingen van de ramen en een bekroning met een driehoekig fronton.

Door een samenloop van omstandigheden werd het prelaatsgebouw aan de Steendam van 1807 tot 1845 de residentie van de bisschop van Gent. Daarna vonden verscheidene vrije scholen er hun onderkomen. Het Institut Saint-Georges oftewel het roemruchte Sint-Jorisgesticht spreekt vandaag nog het sterkst tot de verbeelding. Van een gesticht is natuurlijk al lang geen sprake meer. Sinds 1953 resideert de Vrije Handelsschool Sint-Joris in het ex-prelaatshuis en in het voormalige bisschoppelijke paleis. Het gebouw dat ooit op imposante wijze de macht van de geestelijkheid uitstraalde, stelt zich nu bescheiden ter beschikking van het intellectuele en geestelijke welzijn van jonge mensen.

Bijzonder aan dit voormalige prelaatsgebouw is dat de oorspronkelijke aankleding van de interieurs nagenoeg bewaard is gebleven. Verwonderlijk wanneer je beseft hoeveel klassen, jaar na jaar, deze vertrekken in beslag nemen.

Dat geschuif met stoelen, dat schuren van schooltassen langs wanden, stoffig krijt dat zich ophoopt tussen guirlandes en andere muurdecoraties, een stem die zich verheft en pleisterwerk doet afbrokkelen; al die kleine en grote aanslagen op een waardevol erfgoed. Een moderne villa overleeft zoiets niet. Het Sint-Jorismonument aan de Steendam staat nog altijd overeind.

In steen zit weinig beweging, in leerlingenaantallen daarentegen wel. De behuizing van Sint-Joris is om die reden al lang een oud zeer. Eerst kon een moderne aanbouw in de jaren zestig van de vorige eeuw nog tegemoetkomen aan een stijgende leerlingenpopulatie, maar ook toen werd gauw duidelijk dat Sint-Joris naar bijkomende infrastructuur zou moeten uitkijken.

Een tweede behuizing

Sint-Joris kreeg in september 1999 een tweede vestiging toegewezen gelegen aan de Koningstraat 12. Alweer ging het om een waardevol historisch pand, deze keer met een meer profane bouwgeschiedenis. In het voormalige Hotel Piers de Raveschoot vonden de zesdejaars en drie vijfdes (de richtingen informaticabeheer en secretariaat- talen) nu een nieuw onderkomen. Nieuw? Het gebouw dat zijn naam dankte aan het feit dat de Gentse burgemeester Alfred Piers de Raveschoot er geboren is, dateerde uit de achttiende eeuw (1742). De bouwgeschiedenis ging echter nog verder terug: ooit stond er een middeleeuws steen. Daar getuigde de gotische kelder met de spitsbogige kruisgewelven nog van.

Toegegeven, de reacties op de nieuwe locatie, sinds 1990 een geklasseerd monument, waren wat meewarig. De voorgevel bood niet zo'n fraaie aanblik, de grandeur van weleer was langzaam weggesleten - het gebouw vervulde al lang zijn woonfunctie niet meer. Niettemin waren in dit historische pand nog enkele contouren zichtbaar van de Lodewijk XIV-stijl (o.a. in het sobere, lichtjes vooruitspringende middengedeelte van de voorgevel). Van deze vroegste Lodewijk-stijl zijn er in Gent niet veel voorbeelden meer te vinden.

Ook de tweede vestiging aan de Koningstraat bleek niet meteen de oplossing voor het chronische plaatstekort op de handelsschool Sint-Joris. Wanneer Sint-Joris tijdens het schooljaar 2002-2003 zijn vijftigjarig bestaan vierde, werden er beloften gemaakt voor een toekomstige en betere infrastructuur. Na vele wilde plannen (bouwen, verbouwen, verhuizen) lag er finaal toch een concreet voorstel op tafel: Sint-Joris mocht zijn intrek nemen in de gebouwen van de KAHO Sint-Lieven – de oude brouwerijschool - aan de Gildestraat en Houtbriel. Voordeel van de nieuwe lokatie was dat de school gehuisvest kon blijven in Gent centrum, wat meer is: we zouden directe buren worden van het Sint-Lievenscollege. De jarenlange samenwerking tussen beide scholen moest aldus nog zichtbaarder worden. Nadeel was èn is dat er nog heel wat verbouwingswerk moet gebeuren vooraleer de volledige school op het nieuwe adres terecht kan.

 

Op 1 september 2007 zegende bisschop Van Looy de lokalen van de Gildestraat plechtig in. De eerste graad en het derde jaar vinden hier tegenwoordig een nieuwe stek. Vierdes, vijfdes en zesdes blijven op Steendam. De vraag die iedereen zich stelt: hoe lang nog?
 


nieuwe content

print | top