Sint-Lievenscollege Business
  home  

Gelijke onderwijskansen (GOK) op onze school

 

Gelijke onderwijs kansen

 

“We kunnen niet van alle leerlingen dezelfde sterren maken, wel kunnen we er voor zorgen dat ze allemaal schitteren.”


Onze school heeft voor 3 schooljaren van het ministerie van Onderwijs 16 uur toegewezen gekregen om te werken rond gelijke onderwijs kansen (= GOK). Deze gelijke onderwijskansen dienen om extra aandacht te besteden aan jongeren met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, met de bedoeling om hen maximale kansen te bieden om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen.

De GOK-uren werden verdeeld over 4 leerkrachten, samen vormen zij de GOK-werkgroep. Onze school heeft ervoor gekozen om gedurende 3 schooljaren de focus te leggen op taalvaardigheid, diversiteit en studiekeuzebegeleiding.

 

VISIETEKST GOK-WERKING 2014-2017

Onze school wil jongeren vormen tot weerbare en kritische jonge volwassenen. Ongeacht achtergrond of schoolloopbaan willen we elke leerling kansen bieden om zichzelf te vormen en verder te ontplooien. De GOK-werking vormt een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg in een permanente zoektocht naar het maximaliseren van de onderwijskansen voor elke leerling.
Uit onze onderwijspraktijk en de beginsituatieanalyse die bij aanvang van elke nieuwe GOK-cyclus wordt gemaakt, blijkt dat onze school opnieuw extra aandacht wil besteden aan taalvaardigheidsonderwijs in alle graden. Daarnaast zal de komende 3 schooljaren extra aandacht besteed worden aan diversiteit in de 1ste graad en aan doorstroming en oriëntering in de 2de en 3de graad. Dit willen we realiseren zowel op school-, leerkrachten- als leerlingenniveau.
Onze hoofddoelstelling voor het thema taalvaardigheid is: “het aantal leerlingen met voldoende taalvaardigheid verhogen”. Bovendien wil onze school haar vakkundigheid blijven uitbouwen om bij elke leerling zelfredzaamheid te stimuleren.

Nieuw in deze GOK-cyclus is aandacht voor intercultureel onderwijs in de 1ste graad. Vanuit onze BSA bleek dat hier nood aan is. De 1ste graad van onze school bestaat uit een diverse populatie, wat typisch is voor een stadsschool. In de visietekst van de school lezen we: “Deze diversiteit is een rijkdom en tevens een uitdaging om elk kind maximale ontplooiingskansen te geven.”
Opdat elke leerling zijn leermogelijkheden ten volle zou kunnen ontwikkelen, is het ook zeer belangrijk dat we voldoende aandacht besteden aan de juiste oriëntering van elke leerling. Een vlotte en nauwkeurig uitgetekende doorstroming van leerlingen, zowel in onze eigen school als naar andere studiegebieden, is een eerste belangrijke stap om een goede leer- en leefomgeving voor de toekomst te creëren.

Als leerkrachten begeleiden wij hen bij de zoektocht naar een studiegebied dat het best past bij de mogelijkheden van elke leerling. Hierbij is het CLB een trouwe gesprekspartner en een eerste aanspreekpunt om professionele begeleiding bij een overstap te verzorgen. Daarnaast zijn ook de ouders een belangrijke schakel in dit proces.

Door een kritische zelfevaluatie willen we dit beleid ook steeds blijven toetsen aan haar slaagkracht en efficiëntie. Objectief zelfonderzoek leerde ons reeds dat we in onze GOK-werking kunnen steunen op stevige pijlers zoals de dynamiek van onze leerkrachten en de betrokkenheid van het CLB. Hierdoor kunnen we op elk moment bijsturen. Het hoofddoel blijft om voor alle leerlingen het schoolgaan te optimaliseren: zorgen voor een sterke en warme school, met extra aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben.

Een vorige visietekst eindigde met: “In de legende bestrijdt de heilige Joris de draak, GOK moet net als hem deze draak bestrijden. Een papieren draak kan iedereen doden, maar wij binden de strijd aan met de vuurspuwende draak.” Ook in deze GOK-cyclus zullen we de draak van de taalachterstand verder bestrijden, met extra aandacht voor een weloverwogen studiekeuze en intercultureel onderwijs.
 


print | top