Sint-Lievenscollege Business
  home  

Terreinstudie vierdes

Voor de lessen natuurwetenschappen gaan we met de 4des een kijkje nemen in een natuurreservaat. Jaarlijks bezoeken we in september of oktober een halve dag de Bourgoyen-Ossemeersen aan de rand van onze stad.

De bedoeling is om leerlingen kennis te laten maken met de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en het milieu.  Daarnaast willen we ook de classificatie van planten en dieren eens illustreren op het terrein zelf.

We bekijken er het passiefhuis en gaan de biologische waterkwaliteit na aan de hand van zelf gevangen kleine ongewervelde diertjes. Onze gids laat ons ook kennismaken met enkele veel voorkomende bloemen, planten en vogels (ganzen) tijdens de educatieve wandeling.

Op die manier wordt op enkele uurtjes kennisgemaakt met een mooi en waardevol natuurgebied op slechts enkele kilometers van onze school.  
 

A. De Schepper, leerkracht natuurwetenschappen


print | top