Handelsschool Sint-Joris
  home  

Terreinstudie vierdes

Voor de lessen natuurwetenschappen zijn we met de 4-des een kijkje gaan nemen in een natuurreservaat. Met 4HT gingen we op 11 maart naar het Molsbroek in Lokeren. Met 4A/B/C en D trokken we op 17 maart en op 8 april 08 in de voormiddag naar de Bourgoyen-Ossemeersen aan de rand van onze stad.

De bedoeling was onze leerlingen kennis te laten maken met de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en het milieu.  Daarnaast wilden we ook de classificatie van planten en dieren eens illustreren op het terrein zelf.

Met de leerlingen van 4C en 4D werd op 8 april in de Bourgoyen het nieuwe passiefhuis bekeken en werd de biologische waterkwaliteit nagegaan aan de hand van zelf gevangen kleine ongewervelde diertjes. Onze gids liet ons ook kennismaken met enkele veel voorkomende bloemen, planten en vogels (ganzen) tijdens een educatieve wandeling.

Op die manier werd op enkele uurtjes kennisgemaakt met een mooi en waardevol natuurgebied op slechts enkele kilometer van onze school.  
 

A. De Schepper, leerkracht natuurwetenschappen


print | top