Sint-Lievenscollege Business
  home  

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019


1 Wie informatie over de school wil of interesse heeft om zijn dochter/zoon in te schrijven op onze school, kan contact opnemen met de school:

     - afdeling Gildestraat (voor lln. van het eerste tot en met het derde jaar): 09 225 77 50

        of peter.verstraeten@slcb.be;

     - afdeling Steendam (voor lln. van het vierde tot en met het zesde jaar): 09 225 89 07

        of filip.vandamme@slcb.be.

 


 

2 Wie wil inschrijven voor het internaat neemt contact met de heer Dirk Braet, beheerder internaat:
0475 31 59 29 of dirk.braet@sintlievenscollege.be.

 


 

Documenten die u meebrengt bij een inschrijving:

  • identiteitskaart;
  • behaald attest in het voorbije schooljaar;
  • eindrapport van het voorbije schooljaar;
  • eventueel kerstrapport van het huidige schooljaar.

 

 


print | top