Sint-Lievenscollege Business
  home  

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

 

1 Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 16 april 2018, op voorwaarde dat er voldoende plaats is in de gewenste studierichting.

De infoavond "Wat na de eerste/tweede graad?" gaat dit schooljaar door op dinsdagavond 15 mei 2018. Meer informatie vindt u via deze link.

 


 

2 Wie informatie over de school wil of interesse heeft om zijn zoon of dochter in te schrijven in onze school, kan contact opnemen met de graadcoördinatoren of de directeur:

 • voor leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar: graadcoördinator Peter Verstraeten: 09 225 77 50 of peter.verstraeten@slcb.be;
 • voor leerlingen van het vierde jaar: graadcoördinator Wim Provoost: 09 225 89 07 of wim.provoost@slcb.be;
 • voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar: graadcoördinator Koen Van Kerrebroeck: 09 225 89 07 of koen.vankerrebroeck@slcb.be;
 • voor alle leerlingen: directeur Filip Van Damme: 09 225 89 07 of filip.vandamme@slcb.be.

 


 

3 Voor informatie en inschrijvingen voor alle jaren kan u ook terecht op de volgende momenten in onze vestiging in de Steendam 27 (ingang via het Baudelopark):

 • vrijdag 29 juni 2018 van 09.00u tot 16.00u;
 • zaterdag 30 juni 2018 van 09.00u tot 12.00u;
 • maandag 2 juli 2018 van 17.00u tot 20.00u;
 • elke werkdag van 2 juli tot en met 10 juli 2018 van 09.00u tot 12.30u en van 14.00u tot 17.00u;
 • elke werkdag van 16 augustus tot 28 augustus 2018 van 09.00u tot 12.30u en van 14.00u tot 17.00u;
 • na 28 augustus 2018 enkel op afspraak.

 


 

4 Wie wil inschrijven op het internaat neemt contact op met de heer Dirk Braet, beheerder van het internaat: 0475 31 59 29 of dirk.braet@sintlievenscollege.be.

 


 

5 Documenten die u meebrengt bij een inschrijving:

 • identiteitskaart;
 • behaald attest van het voorbije schooljaar;
 • eindrapport van het voorbije schooljaar;
 • eventueel kerstrapport van het huidige schooljaar.

print | top